Gijsen Zien & Horen

U kunt uw mogelijke vergoeding terug vinden in uw verzekeringspolis. Uiteraard is het afhankelijk van uw verzekering en het soort hoortoestel of hoorhulpmiddel hoeveel u uiteindelijk vergoed zult krijgen. Wij helpen u hier graag bij.

Wij zijn verplicht om te werken volgens een door Zorgverzekeraars Nederland vastgesteld protocol (het keuzeprotocol Hoorzorg). Dit houdt in dat er volgens audiologische tests en vragenlijsten wordt gezocht naar het meest adequate hoortoestel.