Optometrie

Optometrie is in Nederland nog een vrij jong en onbekend beroep. In de meeste Engelstalige landen is optometrie al tientallen jaren een zelfstandig beroep in de eerstelijns gezondheidszorg.

In ons land is het beroep sinds 1988 in ontwikkeling en in 2000 officieel opgenomen in de Wet BIG (Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg). Vanaf dat moment is de optometrist wettelijk erkend als zorgverlener in de oogzorg!

Vroeger deed alleen de oogarts het oogonderzoek en zorgde de opticien voor de bril en/of contactlenzen. Sinds een aantal jaren zijn er dus ook optometristen. Onze optometristen voeren, tegen betaling, een optometrisch onderzoek uit om eventuele oogafwijkingen op te sporen.

Blijkt tijdens het onderzoek dat verdere behandeling nodig is, dan wordt u direct naar de oogarts doorverwezen. Voor het onderzoek van een van onze optometristen heeft u geen verwijzing van uw huisarts nodig, hierdoor heeft u geen last van lange wachtlijsten.

Er zijn diverse soorten optometische onderzoeken, vraag gerust naar de mogelijkheden.